Vključevanje v skupino podobno mislečih ljudi

Sabīne, študentka politologije. Moja pot s skupnostjo skupajsmo.eu se je začela še pred njeno ustanovitvijo, ko je bila znana kot kampanja Tokrat grem volit. Takrat sem bila dijakinja srednje šole št. 25 v Rigi, ki je ena od šol ambasadork Evropskega parlamenta. 

Mislim, da so aktivisti v Latviji in drugje po Evropi videli kampanjo kot priložnost, da se vključijo v priprave pred volitvami v Evropski parlament in izrazijo svoje mnenje kot del nečesa večjega. Tik pred volitvami sem se udeležila seminarja evropske mladine v Bruslju na temo dezinformacij in kampanje za evropske volitve, kjer smo skupaj z mladimi iz drugih evropskih držav predstavili svoje zamisli predstavnikom Evropskega parlamenta. Pojavila se je tudi zamisel o nadaljnji uporabi kampanje Tokrat grem volit po volitvah kot vseevropske platforme. Glavni cilj je bil povezati enako misleče ljudi in sodelovati tudi na dogodkih v drugih državah članicah. Kmalu za tem sem prejela elektronsko sporočilo s povabilom, naj se pridružim evropski skupnosti, to sporočilo pa je v mojih očeh takoj postalo priznanje za moje delo in delo drugih mladih s seminarja!

Če so se prej morda porajala vprašanja, češ kdo sploh potrebuje tovrstne dogodke ali seminarje, je zdaj na voljo hiter in jasen odgovor – potrebuje jih skupnost skupajsmo.eu. Za tem odgovorom stojijo ljudje, ki so pripravljeni braniti in utemeljiti to potrebo. Kljub omejitvam, ki jih je povzročila pandemija, sem osebno in prek spleta sodelovala na različnih dogodkih v programu nekdanjih dijakov šol ambasadork Evropskega parlamenta, in lahko rečem, da so bili ti dogodki tako izobraževalni kot motivacijski. Vseeno pa menim, da je najpomembnejša stvar pri vsem tem rastoča platforma skupnosti oziroma skupina na Facebooku, v katero so vključeni vsi, ki se zanimajo za Evropo in želijo v njej sodelovati in jo sooblikovati.