Liam verjame, da cilje lahko dosežemo kot skupnost

Zame Evropa pomeni, da je cilje, ki se posamezniku zdijo nedosegljivi, mogoče doseči v skupnosti.

„Zame Evropa pomeni, da je cilje, ki se posamezniku zdijo nedosegljivi, mogoče doseči v skupnosti. Zaradi tega sem se tudi začel zanimati za zadeve Evropske unije. S skupajsmo.eu sem začel sodelovati, ko sem se leta 2019 udeležil mladinske izmenjave Erasmus+. 

V projektu ROOF – ROUTES OF OUR FUTURE se je zgodilo nekaj čudežnega: več kot 80 čudovitih ljudi iz 14 različnih držav se je srečalo, da bi skupaj kolesarili po predelih, ki jih niso še nikoli prej prepotovali, in to z namenom dokazati, da se mladi zanimajo za prihodnost solidarnosti in praznovanja kulturne in spolne raznolikosti, da je spoštljiv odnos do narave velikega pomena za trajnostnost EU ter da je tvoj glas, tvoje mnenje, poseben dar, ki lahko dobi posebno težo predvsem takrat, ko se ti glasovi spojijo v skupnost.

EU je slikovita skupnost, v kateri se zagotovo dogaja eno: izmenjave. Ljudje se sporazumevajo, gradijo medsebojno zaupanje in se zavejo drug drugega. Navdihuje me to sodelovanje množice ljudi, ki si prizadevajo doseči javno dobro, obenem pa okrepiti pravice vsakega posameznika. V skupnosti človek doseže svoje meje ter spozna sebe in druge ljudi na neki poseben način.

V naši družbi pri tem igra posebno vlogo zlasti šport, ki odraža in zrcali strukture, norme in vrednote naše družbe. Menim, da se lahko s športom krepi občutek povezanosti, ki presega narode in meje, saj lahko vse skupine v športu najdejo svoj glas oziroma povečajo svojo prepoznavnost. To sodelovanje v Evropi velja še okrepiti ter pospeševati medkulturne izmenjave in zavedanje o raznolikosti ljudi, ki se ukvarjajo s športom.“