Friendship, meetings and getting involved: this is Together.eu for Anton

Za sodelovanje v skupnosti together.eu sem se odločil, ker ustvarja novo vrsto državljanov, ki rastejo tako, da v instituciji ne vidijo hierarhične strukture, temveč skupnost, v kateri je pojem zastopanja povezan s sodelovanjem in udejstvovanjem ter se ne zamenjuje z neposredno demokracijo.

V skupnosti together.eu so največji vtis pustili ljudje: prijateljstva, srečanja, mreženje, osebni izzivi, možnost udejstvovanje zase in za druge, ki ni samo sebi namen, temveč poteka na podlagi konkretnih povratnih informacij institucij.

Na prireditvi EYE 2021 sem se udeležil delovnega omizja o človekovih pravicah in svoje mnenje izrazil v prostorih Evropskega parlamenta; pisarne Evropskega parlamenta v državah članicah pa so poskrbele za to, da sem lahko z vrstniki obiskal šole, kjer smo za mlajše pripravili izobraževanje o evropski državljanski vzgoji.

Svoboda je sodelovanje.

Svoboda je sodelovanje.