Približujeme Európsku úniu bližšie k regiónom

Byť súčasťou spoločne.eu znamená byť súčasťou komunity s určitým cieľom. Od svojho vstupu v roku 2020 som mal príležitosť zorganizovať rôzne stretnutia a priblížiť Európsku úniu Baskicku (a naopak!). Samozrejme, najlepšie na tom je, že sa môžem stretávať s ľuďmi z iných európskych miest s rovnakými záujmami.

Being part of together.eu means being part of a community that has a purpose

Aitor